Artikler

  • Åpenhet om annerledeshet

    Da sønnen min begynte på skolen, oppfordret læreren oss til å være åpne med klassen om hans syndrom. Jeg endte opp med å holde et slags foredrag for 30 førsteklassinger om “annerledeshet”.