Engasjerte barn

Alle barn har rett til et godt språkmiljø og til å være en del av et inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Dette er nedfelt i både nasjonale og internasjonale førende dokumenter som FNs barnekonvensjon, Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager, Opplæringsloven og Læreplanverket. Fra et politisk perspektiv er det med andre ord lagt opp til høy bevissthet rundt viktigheten av barns rettigheter og språkutvikling. Likevel opplever mange - særlig barn med språkvansker, nedsatt funksjonsevne eller minoritetsspråklige - at det er et stykke mellom intensjon og virkelighet.

Videoene, musikken, plakatene, bøkene og alt det andre i Ebbe Nebb-universet er språkfremmende underholdning laget på barnas premisser og som de fleste småtasser vil la seg engasjere av - nettopp fordi:

  • Tegn støtter språkutviklingen hos alle barn!
  • For de med norsk som andrespråk er det helt fantastisk. Tegn blir en bro mellom språkene og kan fungere som en døråpner til fellesskapet i barnehagen.
  • Barn generelt synes at tegn er moro

 

Om dere ikke er i gang allerede, kanskje tiden er inne? Materialet som er utviklet her krever ingen forkunnskaper og kan enkelt implementeres i hverdagslige aktiviteter - hjemme, i barnehage og på skole. Klikk her for oversikt over produktene.

 

Inkluderende språkmiljø