Kurs

Jeg kommer gjerne på (digitalt) besøk hos dere!

Kurs: "Kom i gang med tegn"

Varighet: Ca 75 minutter (dag eller kveld)

Sted: Via skjerm (link sendes på mail)

Målsetning: Motivere til (mer) bruk av tegn-til-tale og symboler. 

Målgrupper: Ansatte i barnehage/skole/dagsenter/helsestasjon etc med begrenset eller ingen ASK-erfaring. Inviter gjerne foresatte med på samme kurs! 

Innhold: I hovedsak går jeg gjennom disse punktene

- Fordeler med tegnstøtte
- Betydningen av å ha et inkluderende språkfellesskap
- Tips til ressurser
- Gjennomgang av nyttige tegn (tema og begreper kan tilpasses)
- Felles tegnsang

Jeg vil også dele egne erfaringer som mamma til gutt med behov for ASK og vise hvordan dette bidro til utviklingen av Ebbe Nebb. 

Pris: 1990,- totalt (inntil 20 deltagere). Pris inkluderer også diverse PDF-materiell som store begrepskort, sanger og bokstavkort. 

 Avtal tid med meg på cathrine@tegneritalera.no