Medvirkende årsak til mobbing

Manglende språkferdigheter er en sterkt medvirkende årsak til mobbing og utestengelse fra lek. Det å føle tilhørighet og være en betydningsfull del av et fellesskap er noe av det viktigste som finnes for vår livskvalitet. Som samfunn mislykkes vi altfor ofte med integrering og tilrettelegging.

Barn er avhengige av samtalepartnere som bruker deres uttrykksform i kommunikasjonen, og det er de voksnes ansvar å tilrettelegge for gode språkmiljøer slik at alle barn gis det beste utgangspunktet for å kunne uttrykke egne behov, tanker og følelser. Både i dialog med jevnaldrende og sine omsorgspersoner. Og det er ingen grunn til å være reaktive! Barnegrupper som allerede bruker tegn i tillegg til det muntlige språket er langt bedre rustet til å ta imot barn med behov for ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon).

Gjennom universell utforming som tegn-til-tale og symboler, vil barn med svekket språkkompetanse få større mulighet til å være regissører i sine egne liv - og økt grad av opplevd mestring og inkludering.

Statped anbefaler å ikke skille ut det enkelte barnet ved å merke og organisere kun for hans/hennes del. På den måten skapes et inkluderende læringsmiljø - som er bra for alle. Dette synes jeg er så viktig og jeg kan ikke få understreket nok verdien av tilhørighet og delaktighet. 

Mobbing og utenforskap