Resultat fra brukerundesøkelse

126 barnehager og skoler har deltatt i en anonym, nettbasert undersøkelse om tegnpakken til Ebbe Nebb. Under ser du noen av de fantastiske resultatene.

94% mener at tegnpakken "fenger barn både med og uten språkutfordringer”
91% sier at tegnpakken "gjør det lettere å lære seg håndtegn"
92% bekrefter at bruk av tegnpakken "bidrar til økt tilhørighet og delaktighet for barn m/ språkvansker"
80% svarte at tegnpakken "bidrar til økt delaktighet for barn med norsk som andrespråk"

Svarene gir en bekreftelse på at Ebbe Nebb er på rett spor. Innholdet i tegnpakken kan du se her: Tegnpakke: MEGA 

 

Tegnstøtte undersøkelse